Geeft financiële duidelijkheid

Financiële rapportages

Wat moet en kun jij daarmee?

Zowel kleine als grote organisaties, starters of gevestigd … iedereen krijgt te maken met financiële rapportages. Je kunt hierbij denken aan jaarrekeningen, BTW-aangiftes, Winst- en verliesrekeningen en overzichten van openstaande posten. Financiële rapportages geven duidelijkheid, maar zijn vaak ook een noodzakelijk kwaad voor ondernemers.

Heldere financiële rapportages

Cijfers geven inzicht in de financiële gezondheid van jouw bedrijf. Ook voor de bedrijfsvoering zijn deze cijfers vaak leidend, waarbij m.n. de verkoopcijfers veel aandacht krijgen. Vanuit financieel oogpunt is dit prima. We moeten immers duidelijk hebben wat de stand van zaken is. Neem bijvoorbeeld de jaarrekeningen. De jaarrekeningen geven alleen maar inzicht in het verleden, zonder aanknopingspunten te bieden voor het heden en de toekomst. Hierdoor zien klanten een boekhouder vaak als een noodzakelijke kostenpost, zonder daadwerkelijke meerwaarde voor het bedrijf.

 

LICHT OP CIJFERS werkt anders. Heldere financiële rapportages zorgen ervoor dat je begrijpt waar het over gaat en weet waar je wel en niet toe verplicht bent. Tevens bieden deze rapportages jou een financiële doorkijk naar de toekomst toe. Bij de rapportages krijg je standaard Financieel advies. Zo helpt LICHT OP CIJFERS jou verder en levert een belangrijke meerwaarde voor jouw bedrijf.

LICHT OP CIJFERS:

WAT ANDEREN VAN LICHT OP CIJFERS VINDEN

DE 5 ZEKERHEDEN VAN LICHT OP CIJFERS

Dichtbij

één aanspreekpunt

Transparant

Geen verrassingen achteraf

Helder

Iedereen snapt het

Maatwerk

Jouw werkwijze is leidend

Inzicht

Weet wat je kunt doen

WAT ANDEREN VAN LICHT OP CIJFERS VINDEN

HENK PRINS

Resultaten uit het verleden, bieden garanties voor de toekomst!